תשלום ואספקה

 

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. כל כרטיסי האשראי כאמור מתקבלים באתר. עסקה באתר תושלם רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את המשתמש בטווח 24 שעות מעת ביצוע העסקה באתר

  • ככל שלא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, ימנו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה , וזאת מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/ או דרישה כנגד החברה.

  • אספקת מוצרים – אספקת המוצרים למשתמש תתבצע בדואר רשום עם אישור מסירה,באמצעות דואר ישראל.

  • המוצרים ישלחו בדואר ישראל מיד עם השלמת התשלום אלא במקרים חריגים של הזמנות אישיות בכפוף למתן הודעה אישית למשתמש.

  • דמי המשלוח המצוינים תקפים למשלוחים במדינת ישראל בלבד.

  • בכל רכישה של מוצר ו/או מוצרים בסכום העולה על 500 ₪ תשלח החבילה ע"י חברת שליחויות עד הבית.

  • אין האתר ו/או החברה אחראיים לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתם כגון כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות אחרות של דואר ישראל, וכן באם המשתמש אינו אוסף את ה"מוצרים" בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר.

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל חבילות אשר לא יגיעו ליעדם, בשל מעשה ו/או מחדל של רשות הדואר, ישלחו בשנית ללא כל חיוב. (אישור מסירת החבילה יהווה ראיה שהגיעה החבילה ליעדה)