תקנון

כללי

www.refresh-israel .co.il הינו אתר אינטרנט המנוהל ומופעל ע"י בוקי סטייל על בע"מ…. (להלן: "בוקי סטייל" או "החברה" ו"האתר" בהתאמה) במסגרתו נמכרים תחפיפים יבשים לשיער (להלן:"המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה באותו אופן גם לנקבה

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שיעשו על ידי המשתמש (להלן "המשתמש") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל עסקה בין המשתמש באתר לבין החברה . לפיכך , ה הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לנהוג לפי כללי התקנון ולקבל את תנאיו במלואם, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.תנאי שימוש באתר

 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר בתכנים ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 • התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד , וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר שנמכר.

תנאי שימוש באתר

כל משתמש אשר ימלא אחר כל התנאים המפורטים להלן, רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר

 • רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם שהנו בגיל 18 ומעלה וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.

הזמנה באתר תתקבל ותסופק למשתמש באם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר :

 • המוצרים המוזמנים נמצאים ורשומים כקיימים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה

 • מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור ה"משתמש" המתקשר עם החברה.

 • ניתן אישור לעסקה ע"י חברת האשראי.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית ssl .

 

 

רכישה באתר

 • בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש המשתמש למסור למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז. , שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, ודואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו כן ניתנת למשתמש האפשרות לרשום פרטים מזהים או נוספים למשלוח החשבונית. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד. מספר מלא, תוקף ו-3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס.

 • במידע אשר יימסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב המשתמש, הוצאת קבלה וכו`). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. כתובת הדוא"ל אשר תמסור במהלך השימוש באתר תשמש לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

 • בסיום העסקה ואישורה ע"י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.

 • ע"פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ"י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים הקודמים, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.

יובהר בכל הלשון: מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. באחריות המשתמש למלא פרטים אישיים מדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.

תשלום ואספקה

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. כל כרטיסי האשראי כאמור מתקבלים באתר. עסקה באתר תושלם רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את המשתמש בטווח 24 שעות מעת ביצוע העסקה באתר.

 • ככל שלא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, ימנו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה , וזאת מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/ או דרישה כנגד החברה.

 • אספקת מוצרים – אספקת המוצרים למשתמש תתבצע בדואר רשום עם אישור מסירהבאמצעות דואר ישראל.

 • המוצרים ישלחו בדואר ישראל מיד עם השלמת התשלום אלא במקרים חריגים של הזמנות אישיות בכפוף למתן הודעה אישית למשתמש.

 • דמי המשלוח המצוינים תקפים למשלוחים במדינת ישראל בלבד.

 • בכל רכישה של מוצר ו/או מוצרים בסכום העולה על 500 ₪ תשלח החבילה ע"י חברת שליחויות עד הבית.

 • אין האתר ו/או החברה אחראיים לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתם כגון כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות אחרות של דואר ישראל, וכן באם המשתמש אינו אוסף את ה"מוצרים" בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל חבילות אשר לא יגיעו ליעדם, בשל מעשה ו/או מחדל של רשות הדואר, ישלחו בשנית ללא כל חיוב. (אישור מסירת החבילה יהווה ראיה שהגיעה החבילה ליעדה)

מועד אספקה

האתר ומפעיליו עושים כמיטב יכולתם לשלוח את המוצרים בהקדם האפשרי עם קבלת ההזמנה והתשלום עבורם. עם כל זאת ההתחייבות לזמן האספקה היא עד 14 ימי עסקים. ימי העסקים מתייחסים לימים ראשון עד חמישי, למעט שישי, שבת, ערבי חג, ערבי מועד, ימי חג, ימי מועד וימי שבתון. מניין ימי האספקה יחל מיום העסקים הראשון שלאחר יום הסדרת התשלום. במקרה בו הלקוח מסר פרטים חסרים או שגויים, ידחה מועד האספקה עד קבלת הפרטים הנכונים. האתר ומפעליו לא יהיו אחראים לאיחורים בזמן האספקה במצבים שאינם בשליטתם.

מדיניות החזרות

החזרת ו/או החלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש כלשהו במוצר והוא נשמר באריזתו במצב בו היה בעת קבלתו. הודעה על ביטול עסקה תהא בכתב באמצעות מייל או פקס. בקשה להחלפה תאושר ע"י מייל או טלפונית בלבד. במקרה של החזרת מוצר בתנאים המפורטים לעיל- יינתן זיכוי כספי מלא בגין המוצר וזאת רק לאחר קבלתו ובדיקת מצב שימושו. במקרה זה, יוחזר הכסף ששולם בניכוי דמי המשלוח.
במקרים של החלפת מוצר – החלפה תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו. החלפת מוצר תתאפשר פעם אחת בגין כל מוצר שנרכש, דמי המשלוח בגין מוצר שמוחלף מהחברה למשתמש יחולו על הלקוח.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"אתר" ובשירותיה ובתכניו,בתוכנות ,בשמו של האתר בעיצובו וכד' הינם שלהחברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.

כל מידע, תצוגה וכיו"ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, משחקים שיווקים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "החברה". אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת החברה ובכפוף לתנאיו.

שמירה על הפרטיות

החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה באתר, וכן ליצירת קשר עם המשתמש.

ככל שהמשתמש לא שלל את האפשרות לכך במסגרת הרישום לאתר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או כל מדיה אחרת, מידע פרסומי של החברה.

מובהר בזאת, כי במקרה בו תידרש החברה לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, על-ידי רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), כי אז תהא בחברה רשאית לגלות את הפרטים הללו אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי החברה תהא רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהא החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש.

חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה)

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגיל כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותם של המוצרים וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications), והכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים

סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט המוסמכים בת"א בלבד.